The Veritas – Filipino

Agosto – Disyembre 2021

THE VERITAS: ANG PASIMULA


Nilikom.

Hinulma.

At ngayon ay malugod na inihahandog ng mga kinatawan ng The Veritas ang mga istorya at isyung lumagablab sa nakalipas na buwan ng Agosto – Disyembre 2021!

Para sa iba pang detalye (Filipino):

FLIPPING BOOK VERSION:
https://tinyurl.com/dcttheveritasfilfirstissue
PDF VERSION:
https://tinyurl.com/dcttheveritasfilipinoPDF